• Welcome to ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บไซด์ให้ติดอันดับ SEO ด้วย PBN.
 

poker online

ปูนปั้น

 เปิดสูตรลับนักขายมือทอง ทะลวงใจลูกค้า...สร้างยอดขายให้ทะลุเป้า

Started by Prichas, February 24, 2024, 05:18:05 PM

Previous topic - Next topic

Prichas

 "เปิดสูตรลับนักขายมือทอง"ทะลวงใจลูกค้า...สร้างยอดขายให้ทะลุเป้า  PRINCIPLESการขายจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวนั้น เหตุผลหลักเกิดจาก ทักษะ เทคนิค ลูกล่อลูกชนในการขาย พนักงานขายจะต้องขายอย่างมืออาชีพ ขายอย่างชิงไหวชิงพริบกับลูกค้า รวมทั้งต้องสามารถแก้สถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะและเทคนิคเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าและยอดขายขององค์กร  ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานขายต้องเรียนรู้เทคนิคและยุทธวิธีในการขายและการบริหารจัดการกับลูกค้าในเสี้ยวเวลาของการขาย เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นต่อหน้าลูกค้า และสร้างโอกาสแห่งความสำเร็จในการขาย            หลักสูตรนี้ จะพาทุกคนมา "เปิดสูตรลับนักขายมือทอง" เพื่อทะลวงใจลูกค้าและสร้างยอดขายให้ทะลุเป้าซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้การเตรียมตัวเพื่อสร้างความสำเร็จใจงานขาย การเสนอขายอย่างมืออาชีพ การแก้ปัญหา แก้สถานการณ์ การติดตาม ประเมิน และทบทวนผลการขาย อีกทั้งยังมีการระดมสมองทำกิจกรรมด้านการเสนอขายที่ประยุกต์ขึ้นให้สมจริง เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการขายได้ด้วยตนเอง OBJECTIVES  1.      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของการขาย2.      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีเทคนิคและวิธีการขายอย่างเป็นระบบ...เพื่อพิชิตยอดขายให้ทะลุเป้า3.      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ และ สร้างยอดขายให้กับองค์กรAREAS OF STUDY  Module1:   หัวใจสำคัญของการขาย...ที่นักขายหลายคนไม่เคยบอกคุณ1.      พนักงานขายมีความสำคัญต่อการขายอย่างไร2.      สร้าง Mindsetใหม่ !!! พนักงานขายที่ดีควรมี Mindset อย่างไร·       มีใจรักในงานขาย·       รักและแคร์ลูกค้า·       ซื่อสัตย์ สุจริต3.      กิจกรรม Workshop สร้าง Mindset ใหม่... ให้เป็นนักขายมือทอง4.      ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การขายประสบความสำเร็จ·       ลูกค้า – มีความต้องการซื้อสินค้า หรือ ถูกกระตุ้นให้ซื้อสินค้า·       สินค้า/บริการ – ตรงความต้องการ หรือ แก้ปัญหาให้กับลูกค้า·       พนักงานขาย – การวิเคราะห์ลูกค้า และ นำเสนอสินค้าให้ตรงใจ5.      การวิเคราะห์นิสัยและพฤติกรรมของลูกค้าในการขาย6.      กิจกรรม Workshop วิเคราะห์นิสัยและพฤติกรรมของลูกค้าในการขายModule 2:"เปิดสูตรลับนักขาย" ทะลวงใจลูกค้า สร้างยอดขายให้ทะลุเป้า7.      กระบวนการการขายอย่างเป็นระบบที่นักขายจำเป็นต้องรู้ !!·       ก่อนการขาย – วางแผนดีมีชัยไปกว่าครึ่ง·       ขณะขาย – ช่วงพิสูจน์ฝีมือ... นำเสนอขายให้ตรงใจลูกค้า·       หลังการขาย – ติดตามและประเมินผลการขาย พร้อมการปรับปรุงวิธีการขายให้ดีขึ้น8.      กิจกรรม Workshop เตรียมตัวและวางแผนการขายอย่างเป็นระบบ9.      สูตรลับนักขาย... พิชิตยอดขายให้ทะลุเป้า·       การเตรียมตัวของพนักงานขาย- เตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกสนามรบ มีชัยไปกว่าครึ่ง·       การเปิดการขาย – เทคนิคการเตรียมความพร้อมระหว่างพนักงานกับลูกค้า ก่อนการขาย·       การวิเคราะห์ลูกค้าเพื่อหาโอกาสการขาย·       การนำเสนอผลิตภัณฑ์- นำเสนอสินค้าอย่างมืออาชีพ ให้ลูกค้าตาสว่าง·       การตอบคำถามและข้อโต้แย้ง – จัดการและรับมือกับข้อโต้แย้งอย่างเป็นระบบ·       การเจรจาต่อรอง – เจรจาอย่างไรให้ไม่เสียเปรียบ หรือ ตกเป็นเครื่องมือลูกค้าการปิดการขาย- ปิดการ·       ขายเมื่อไร ปิดอย่างไรจึงจะเหมาะสม และ ได้ Order10.  กิจกรรมจำลองสถานการณ์การขาย (ปฏิบัติ พร้อมให้เทคนิค / ความเห็นเพิ่มเติมจากวิทยากร เพื่อให้สามารถนำเสนอขายได้ด้วยความสำเร็จ)11.  ข้อควรปฏิบัติในการขายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความประทับใจกับลูกค้า12.  กลยุทธ์การผูกใจลูกค้า...ให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำ13.  กิจกรรม Workshop ท่านจะพัฒนาตนเองอย่างไรให้เป็นสุดยอดขายมือทอง14.  สรุป คำถาม - คำตอบ