• Welcome to ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บไซด์ให้ติดอันดับ SEO ด้วย PBN.
 

poker online

ปูนปั้น

Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - Chigaru

#1
ทัวร์เวียดนามส่วนตัว เราเป็นบริษัทนำเที่ยว พาท่านไปท่องเที่ยวทั่วทั้งโลก ราคาประหยัด ปี2566 -2567 ทัวร์เวียดนามส่วนตัว ทัวร์คุ้มค้าเงินที่ท่านจ่ายไป เดืนทางไม่มีอันตราย มีไกด์ดูแลตลอดเส้นทาน ทัวร์เวียดนามส่วนตัว เรามีอาหารและอาหารหวานตลอดการเดินทาง ทัวร์เวียดนามส่วนตัว เราจัดกลุ่มเหมา เที่ยวแบบส่วนตัว รับทำ วีซ่า ทุกประเทศ

sl.vm101.net/NExqV
sl.vm101.net/statistics/NExqV
sl.vm105.net/NExqV
sl.vm105.net/statistics/NExqV
sl.okwebtour.com/NExqV
sl.okwebtour.com/statistics/NExqV
#2
กรุ๊ปเหมาเวียดนาม จัดทัวร์ดูงานต่างชาติ รับจัดกลุ่มทัวร์ส่วนตัว กรุ๊ปเหมาเวียดนาม รับจัดกรุ๊ปเหมา จัดกลุ่มส่วนตัวในประทศ กรุ๊ปเหมาเวียดนาม โดยคณะทำงานผู้ที่มีความชำนาญ ด้านการท่องเที่ยว ปี2566 -2567

shorturl.asia/aXYFd
shorturl.asia/statistics/aXYFd
sl.vm101.net/4xxX4
sl.vm101.net/statistics/4xxX4
sl.vm105.net/4xxX4
sl.vm105.net/statistics/4xxX4
sl.okwebtour.com/4xxX4
sl.okwebtour.com/statistics/4xxX4
#3
แพคเกจฮ่องกง จัดทัวร์ดูงานต่างชาติ รับจัดกรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว แพคเกจฮ่องกง รับจัดกลุ่มเหมา จัดกลุ่มส่วนตัวในประทศ แพคเกจฮ่องกง โดยทีมงานผู้ที่มีความชำนาญ ด้านการท่องเที่ยว ปี2566 -2567

sl.vm101.net/N28ge
sl.vm101.net/statistics/N28ge
sl.vm105.net/N28ge
sl.vm105.net/statistics/N28ge
sl.okwebtour.com/N28ge
sl.okwebtour.com/statistics/N28ge
#4
กรุ๊ปเหมาเวียดนาม พวกเราเป็นบริษัทนำเที่ยว พาท่านไปท่องเที่ยวทั่วทั้งโลก ราคาประหยัด ปี2566 -2567 กรุ๊ปเหมาเวียดนาม ทัวร์คุ้มค้าเงินที่ท่านจ่ายไป เดืนทางไม่มีอันตราย มีไกด์ดูแลตลอดเส้นทาน กรุ๊ปเหมาเวียดนาม เรามีอาหารแล้วก็อาหารหวานตลอดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาเวียดนาม พวกเราจัดกลุ่มเหมา ท่องเที่ยวแบบส่วนตัว รับทำ วีซ่า ทุกประเทศ

shorturl.asia/OEdj9
shorturl.asia/statistics/OEdj9
sl.vm101.net/V9mYV
sl.vm101.net/statistics/V9mYV
sl.vm105.net/V9mYV
sl.vm105.net/statistics/V9mYV
sl.okwebtour.com/V9mYV
sl.okwebtour.com/statistics/V9mYV
#5
รับทำตำแหน่งทางวิชาการ รับทำชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ รับทำดุษฎีนิพนธ์ปริญญาเอก
#6
รับทำตำแหน่งทางวิชาการ รับทำชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ รับทำดุษฎีนิพนธ์ปริญญาเอก
#7
ทัวร์เกาหลี 2567 จัดทัวร์ดูงานต่างแดน รับจัดกลุ่มทัวร์ส่วนตัว ทัวร์เกาหลี 2567 รับจัดกลุ่มเหมา จัดกรุ๊ปส่วนตัวในประทศ ทัวร์เกาหลี 2567 โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ด้านการท่องเที่ยว ปี2566 -2567

sl.vm101.net/V1j5N
sl.vm101.net/statistics/V1j5N
sl.vm105.net/V1j5N
sl.vm105.net/statistics/V1j5N
sl.okwebtour.com/V1j5N
sl.okwebtour.com/statistics/V1j5N
#8
ทัวร์เกาหลี 2567 จัดทัวร์ศึกษางานต่างแดน รับจัดกลุ่มทัวร์ส่วนตัว ทัวร์เกาหลี 2567 รับจัดกรุ๊ปเหมา จัดกรุ๊ปส่วนตัวในประทศ ทัวร์เกาหลี 2567 โดยคณะทำงานผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการท่องเที่ยว ปี2566 -2567

sl.vm101.net/Vm1dV
sl.vm101.net/statistics/Vm1dV
sl.vm105.net/Vm1dV
sl.vm105.net/statistics/Vm1dV
sl.okwebtour.com/Vm1dV
sl.okwebtour.com/statistics/Vm1dV
#9
เทคนิคการประยุกต์ใช้ Automotive Core Tools ภาคปฏิบัติ
(APQP & Control, PPAP, FMEA, MSA, SPC)วิทยากร: อาจารย์สุวิช หิรัญรักษ์หลักการและเหตุผล
                 การที่บริษัทในกลุ่มของอุตสาหกรรมยานยนต์จะสามารถปรับปรุงด้านระบบคุณภาพให้มีประสิทธิผลสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้นั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรจะต้องนําเอาระบบการบริหารจัดการด้าน IATF 16949:2016 มาประยุกต์ใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งประเด็นปัญหาที่พบบ่อยในการดำเนินการตามระบบ ก็คือ  ทางผู้ที่เกี่ยวข้องในหลายๆ  บริษัท มักจะยังขาดทักษะความรู้เกี่ยวกับ เงื่อนไขของข้อกําหนดเฉพาะของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ต้องนํามาปฏิบัติในระบบของ  IATF 16949:2016 หรือที่เรียกกันว่า Core Tools Technique  ซึ่งมักจะเป็นประเด็นที่เป็นจุดอ่อนสําคัญที่จะเกิดข้อบกพร่องได้ง่าย  และพบบ่อยจากการตรวจสอบโดยหน่วยงานของบริษัทที่เข้ามาตรวจประเมินองค์กร  ซึ่งเนื้อหาหลักของหลักสูตรนี้จะเน้นเพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ให้ ผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกันกับ ข้อกำหนดของระบบ   โดยสามารถนําเอาหลักการของ Core Tools  และข้อกําหนดที่ได้ศึกษามาแล้วนั้น กลับมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบงานภายในองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน New Model ให้เกิดมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องตามความต้องการขององค์กรวัตถุประสงค์ 1. เข้าใจข้อกำหนดต่างๆของ IATF 16949:2016 ที่เกี่ยวข้องกับ core tools และการนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง2. เข้าใจขั้นตอนของการดำเนินการ core tools แต่ละตัว3. ทราบแนวทางการตรวจประเมินตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับ core tools แต่ละตัว4. เข้าใจในการประยุกต์ใช้ core tools เพื่อปรับปรุงคุณภาพเพิ่มผลผลิตผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรม1. สามารถเข้าใจความสัมพันธ์ของข้อกำหนดกับ Core tools ( APQP,PPAP,FMEA,MSA,SPC, + Control Plan) โดยผ่านการอธิบายโดยวิทยากรที่ปรึกษาพร้อมทั้งตัวอย่างประกอบคำบรรยาย กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม และการร่วมแสดงความคิดเห็นระหว่างการฝึกอบรม2. สามารถเข้าใจความสัมพันธ์ของข้อกำหนดกับCore tools ( APQP,PPAP,FMEA,MSA,SPC, + Control Plan)3. แนวทางการปรับใช้ Core tools แต่ละตัวคุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม ตัวแทนฝ่ายบริหาร ทีมงาน ผู้เกี่ยวข้องในการนำระบบ  รวมทั้งทีมงานบริหารNew Model  ทั้งนี้ควรประกอบไปด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆหัวข้อการฝึกอบรม1. ความหมายและความสำคัญของ Automotive Core Tools 2. แผนผังความเชื่อมโยง Core Tools กับข้อกำหนดISO/TS 16949:20093. เนื้อหาอบรมเชิงปฏิบัติการ : APQP and Control Plan  , PPAP , FMEA,MSA,SPC   +Workshop
 •  ลําดับขั้นตอนของกระบวนการ APQP ตั้งแต่  เฟสที่1 - เฟสที่5
 •  เป้าหมายการออกแบบกระบวนการผลิต
 •  ปัจจัยข้อมูลนําเข้าและผลลัพธ์ที่ได้
 •  การจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอการอนุมัติชิ้นส่วนเพื่อการผลิต
 •  ลําดับขั้นตอนเอกสารที่จําเป็นและเงื่อนไขข้อจํากัดที่จําเป็นต้องมี
 •  ข้อจํากัดสถานการณ์ที่ต้องยื่น หรือ ต้องแจ้งเพื่อรับทราบ
 •  เทคนิคการทํา FMEA และลําดับขั้นตอน
 •  การกําหนดลําดับความสําคัญก่อน-หลังในการริเริ่มดําเนินการแก้ไข
 •  การปรับปรุงกระบวนการผลิต
 •  ความสัมพันธ์ระหว่างFMEAและControl Plan
 •  ความเข้าใจการใช้สถิติเพื่อการควบคุมกระบวนการผลิต
 •  แผนภูมิควบคุมแบบ Variable , Attribute and other
 •  การปรับปรุงกระบวนการผ่านCp, CpK หรือPp, PpK
 •  การอ่านและตีความหมายแผนภูมิควบคุม
 •  ความเข้าใจเรื่องการวิเคราะห์ระบบการวัด
  • APQP :
  • PPAP
  • FMEA
  • SPC
  • MSA
 • การทบทวน Core Tools กรณีมีการเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรม(Product and Process Change)
 • ปัญหา Core Tools จากการตรวจประเมินโดย CB  
แนวทางอบรม:  1.  สอนทฤษฎีและยกตัวอย่าง  2.  แบบฝึกหัดในแต่ละขั้นตอน  3.  สอบวัดความรู้ระยะเวลาการอบรม   จำนวน 2 วันรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
#10
ทัวร์อังกฤษ 2567 พาเที่ยว เดินทางปลอดภัย ราคาย่อมเยา ทัวร์อังกฤษ 2567 มีไกด์ดูแล บ้านพัก อพาร์เม้นท์ ทัวร์อังกฤษ 2567 สบายสะบาย ของกินอร่อย มีบุคลากรดูแลท่านตลอดเส้นทาง ยินดีให้คำแนะนำ ทัวร์อังกฤษ 2567 ปี2566 -2567

sl.vm101.net/V1g54
sl.vm101.net/statistics/V1g54
sl.vm105.net/V1g54
sl.vm105.net/statistics/V1g54
sl.okwebtour.com/V1g54
sl.okwebtour.com/statistics/V1g54
#11
ทัวร์ญี่ปุ่นคุณภาพ นำทาง เดินทางปลอดภัย ราคาประหยัด ทัวร์ญี่ปุ่นคุณภาพ มีไกด์ดูแล ที่พัก บังกะโล ทัวร์ญี่ปุ่นคุณภาพ สบายสะบาย อาหารอร่อย มีบุคลากรดูแลท่านตลอดเส้นทาง ยินดีให้คำแนะนำ ทัวร์ญี่ปุ่นคุณภาพ ปี2566 -2567

sl.vm101.net/VwxlN
sl.vm101.net/statistics/VwxlN
sl.vm105.net/VwxlN
sl.vm105.net/statistics/VwxlN
sl.okwebtour.com/VwxlN
sl.okwebtour.com/statistics/VwxlN
#12
ทัวร์เกาหลีคุณภาพ พวกเราเป็นบริษัทนำเที่ยว พาท่านไปท่องเที่ยวทั้งโลก ราคาประหยัด ปี2566 -2567 ทัวร์เกาหลีคุณภาพ ทัวร์คุ้มค้าเงินที่ท่านจ่ายไป เดืนทางไม่มีอันตราย มีไกด์ดูแลตลอดเส้นทาน ทัวร์เกาหลีคุณภาพ เรามีของกินและอาหารว่างตลอดการเดินทาง ทัวร์เกาหลีคุณภาพ เราจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยวแบบส่วนตัว รับทำ วีซ่า ทุกประเทศ

sl.vm101.net/NBZjN
sl.vm101.net/statistics/NBZjN
sl.vm105.net/NBZjN
sl.vm105.net/statistics/NBZjN
sl.okwebtour.com/NBZjN
sl.okwebtour.com/statistics/NBZjN
#13
ทัวร์เกาหลีคุณภาพ พาเที่ยว เดินทางไม่เป็นอันตราย ราคาย่อมเยา ทัวร์เกาหลีคุณภาพ มีไกด์ดูแล บ้านพัก เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ทัวร์เกาหลีคุณภาพ สะดวกสะบาย อาหารอร่อย มีพนักงานดูแลท่านตลอดเส้นทาง ยินดีให้คำปรึกษา ทัวร์เกาหลีคุณภาพ ปี2566 -2567

sl.vm101.net/4OXbe
sl.vm101.net/statistics/4OXbe
sl.vm105.net/4OXbe
sl.vm105.net/statistics/4OXbe
sl.okwebtour.com/4OXbe
sl.okwebtour.com/statistics/4OXbe
#14
จ้างโพสขายอสังหาที่ไหนดี  ที่เดียวทีรับรองผลการโพสต์ขายบ้าน ติดหน้าแรกกูเกิลได้จริง
#15
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สั่งซื้อเครื่องแปลภาษาอัจฉริยะ wisoodkrub ได้ทันที
Line : @wisoodkrub (มี @ ด้วยครับ)
โทร : 094-4636296