• Welcome to ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บไซด์ให้ติดอันดับ SEO ด้วย PBN.
 

poker online

ปูนปั้น

Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - Chigaru

#1
ทัวร์เวียดนามส่วนตัว เราเป็นบริษัทนำเที่ยว พาท่านไปท่องเที่ยวทั่วทั้งโลก ราคาประหยัด ปี2566 -2567 ทัวร์เวียดนามส่วนตัว ทัวร์คุ้มค้าเงินที่ท่านจ่ายไป เดืนทางไม่มีอันตราย มีไกด์ดูแลตลอดเส้นทาน ทัวร์เวียดนามส่วนตัว เรามีอาหารและอาหารหวานตลอดการเดินทาง ทัวร์เวียดนามส่วนตัว เราจัดกลุ่มเหมา เที่ยวแบบส่วนตัว รับทำ วีซ่า ทุกประเทศ

sl.vm101.net/NExqV
sl.vm101.net/statistics/NExqV
sl.vm105.net/NExqV
sl.vm105.net/statistics/NExqV
sl.okwebtour.com/NExqV
sl.okwebtour.com/statistics/NExqV
#2
กรุ๊ปเหมาเวียดนาม จัดทัวร์ดูงานต่างชาติ รับจัดกลุ่มทัวร์ส่วนตัว กรุ๊ปเหมาเวียดนาม รับจัดกรุ๊ปเหมา จัดกลุ่มส่วนตัวในประทศ กรุ๊ปเหมาเวียดนาม โดยคณะทำงานผู้ที่มีความชำนาญ ด้านการท่องเที่ยว ปี2566 -2567

shorturl.asia/aXYFd
shorturl.asia/statistics/aXYFd
sl.vm101.net/4xxX4
sl.vm101.net/statistics/4xxX4
sl.vm105.net/4xxX4
sl.vm105.net/statistics/4xxX4
sl.okwebtour.com/4xxX4
sl.okwebtour.com/statistics/4xxX4
#3
แพคเกจฮ่องกง จัดทัวร์ดูงานต่างชาติ รับจัดกรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว แพคเกจฮ่องกง รับจัดกลุ่มเหมา จัดกลุ่มส่วนตัวในประทศ แพคเกจฮ่องกง โดยทีมงานผู้ที่มีความชำนาญ ด้านการท่องเที่ยว ปี2566 -2567

sl.vm101.net/N28ge
sl.vm101.net/statistics/N28ge
sl.vm105.net/N28ge
sl.vm105.net/statistics/N28ge
sl.okwebtour.com/N28ge
sl.okwebtour.com/statistics/N28ge
#4
กรุ๊ปเหมาเวียดนาม พวกเราเป็นบริษัทนำเที่ยว พาท่านไปท่องเที่ยวทั่วทั้งโลก ราคาประหยัด ปี2566 -2567 กรุ๊ปเหมาเวียดนาม ทัวร์คุ้มค้าเงินที่ท่านจ่ายไป เดืนทางไม่มีอันตราย มีไกด์ดูแลตลอดเส้นทาน กรุ๊ปเหมาเวียดนาม เรามีอาหารแล้วก็อาหารหวานตลอดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาเวียดนาม พวกเราจัดกลุ่มเหมา ท่องเที่ยวแบบส่วนตัว รับทำ วีซ่า ทุกประเทศ

shorturl.asia/OEdj9
shorturl.asia/statistics/OEdj9
sl.vm101.net/V9mYV
sl.vm101.net/statistics/V9mYV
sl.vm105.net/V9mYV
sl.vm105.net/statistics/V9mYV
sl.okwebtour.com/V9mYV
sl.okwebtour.com/statistics/V9mYV
#5
ทัวร์เกาหลี 2567 จัดทัวร์ดูงานต่างแดน รับจัดกลุ่มทัวร์ส่วนตัว ทัวร์เกาหลี 2567 รับจัดกลุ่มเหมา จัดกรุ๊ปส่วนตัวในประทศ ทัวร์เกาหลี 2567 โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ด้านการท่องเที่ยว ปี2566 -2567

sl.vm101.net/V1j5N
sl.vm101.net/statistics/V1j5N
sl.vm105.net/V1j5N
sl.vm105.net/statistics/V1j5N
sl.okwebtour.com/V1j5N
sl.okwebtour.com/statistics/V1j5N
#6
ทัวร์เกาหลี 2567 จัดทัวร์ศึกษางานต่างแดน รับจัดกลุ่มทัวร์ส่วนตัว ทัวร์เกาหลี 2567 รับจัดกรุ๊ปเหมา จัดกรุ๊ปส่วนตัวในประทศ ทัวร์เกาหลี 2567 โดยคณะทำงานผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการท่องเที่ยว ปี2566 -2567

sl.vm101.net/Vm1dV
sl.vm101.net/statistics/Vm1dV
sl.vm105.net/Vm1dV
sl.vm105.net/statistics/Vm1dV
sl.okwebtour.com/Vm1dV
sl.okwebtour.com/statistics/Vm1dV
#7
เทคนิคการประยุกต์ใช้ Automotive Core Tools ภาคปฏิบัติ
(APQP & Control, PPAP, FMEA, MSA, SPC)วิทยากร: อาจารย์สุวิช หิรัญรักษ์หลักการและเหตุผล
                 การที่บริษัทในกลุ่มของอุตสาหกรรมยานยนต์จะสามารถปรับปรุงด้านระบบคุณภาพให้มีประสิทธิผลสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้นั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรจะต้องนําเอาระบบการบริหารจัดการด้าน IATF 16949:2016 มาประยุกต์ใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งประเด็นปัญหาที่พบบ่อยในการดำเนินการตามระบบ ก็คือ  ทางผู้ที่เกี่ยวข้องในหลายๆ  บริษัท มักจะยังขาดทักษะความรู้เกี่ยวกับ เงื่อนไขของข้อกําหนดเฉพาะของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ต้องนํามาปฏิบัติในระบบของ  IATF 16949:2016 หรือที่เรียกกันว่า Core Tools Technique  ซึ่งมักจะเป็นประเด็นที่เป็นจุดอ่อนสําคัญที่จะเกิดข้อบกพร่องได้ง่าย  และพบบ่อยจากการตรวจสอบโดยหน่วยงานของบริษัทที่เข้ามาตรวจประเมินองค์กร  ซึ่งเนื้อหาหลักของหลักสูตรนี้จะเน้นเพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ให้ ผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกันกับ ข้อกำหนดของระบบ   โดยสามารถนําเอาหลักการของ Core Tools  และข้อกําหนดที่ได้ศึกษามาแล้วนั้น กลับมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบงานภายในองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน New Model ให้เกิดมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องตามความต้องการขององค์กรวัตถุประสงค์ 1. เข้าใจข้อกำหนดต่างๆของ IATF 16949:2016 ที่เกี่ยวข้องกับ core tools และการนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง2. เข้าใจขั้นตอนของการดำเนินการ core tools แต่ละตัว3. ทราบแนวทางการตรวจประเมินตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับ core tools แต่ละตัว4. เข้าใจในการประยุกต์ใช้ core tools เพื่อปรับปรุงคุณภาพเพิ่มผลผลิตผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรม1. สามารถเข้าใจความสัมพันธ์ของข้อกำหนดกับ Core tools ( APQP,PPAP,FMEA,MSA,SPC, + Control Plan) โดยผ่านการอธิบายโดยวิทยากรที่ปรึกษาพร้อมทั้งตัวอย่างประกอบคำบรรยาย กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม และการร่วมแสดงความคิดเห็นระหว่างการฝึกอบรม2. สามารถเข้าใจความสัมพันธ์ของข้อกำหนดกับCore tools ( APQP,PPAP,FMEA,MSA,SPC, + Control Plan)3. แนวทางการปรับใช้ Core tools แต่ละตัวคุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม ตัวแทนฝ่ายบริหาร ทีมงาน ผู้เกี่ยวข้องในการนำระบบ  รวมทั้งทีมงานบริหารNew Model  ทั้งนี้ควรประกอบไปด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆหัวข้อการฝึกอบรม1. ความหมายและความสำคัญของ Automotive Core Tools 2. แผนผังความเชื่อมโยง Core Tools กับข้อกำหนดISO/TS 16949:20093. เนื้อหาอบรมเชิงปฏิบัติการ : APQP and Control Plan  , PPAP , FMEA,MSA,SPC   +Workshop
 •  ลําดับขั้นตอนของกระบวนการ APQP ตั้งแต่  เฟสที่1 - เฟสที่5
 •  เป้าหมายการออกแบบกระบวนการผลิต
 •  ปัจจัยข้อมูลนําเข้าและผลลัพธ์ที่ได้
 •  การจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอการอนุมัติชิ้นส่วนเพื่อการผลิต
 •  ลําดับขั้นตอนเอกสารที่จําเป็นและเงื่อนไขข้อจํากัดที่จําเป็นต้องมี
 •  ข้อจํากัดสถานการณ์ที่ต้องยื่น หรือ ต้องแจ้งเพื่อรับทราบ
 •  เทคนิคการทํา FMEA และลําดับขั้นตอน
 •  การกําหนดลําดับความสําคัญก่อน-หลังในการริเริ่มดําเนินการแก้ไข
 •  การปรับปรุงกระบวนการผลิต
 •  ความสัมพันธ์ระหว่างFMEAและControl Plan
 •  ความเข้าใจการใช้สถิติเพื่อการควบคุมกระบวนการผลิต
 •  แผนภูมิควบคุมแบบ Variable , Attribute and other
 •  การปรับปรุงกระบวนการผ่านCp, CpK หรือPp, PpK
 •  การอ่านและตีความหมายแผนภูมิควบคุม
 •  ความเข้าใจเรื่องการวิเคราะห์ระบบการวัด
  • APQP :
  • PPAP
  • FMEA
  • SPC
  • MSA
 • การทบทวน Core Tools กรณีมีการเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรม(Product and Process Change)
 • ปัญหา Core Tools จากการตรวจประเมินโดย CB  
แนวทางอบรม:  1.  สอนทฤษฎีและยกตัวอย่าง  2.  แบบฝึกหัดในแต่ละขั้นตอน  3.  สอบวัดความรู้ระยะเวลาการอบรม   จำนวน 2 วันรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
#8
ทัวร์อังกฤษ 2567 พาเที่ยว เดินทางปลอดภัย ราคาย่อมเยา ทัวร์อังกฤษ 2567 มีไกด์ดูแล บ้านพัก อพาร์เม้นท์ ทัวร์อังกฤษ 2567 สบายสะบาย ของกินอร่อย มีบุคลากรดูแลท่านตลอดเส้นทาง ยินดีให้คำแนะนำ ทัวร์อังกฤษ 2567 ปี2566 -2567

sl.vm101.net/V1g54
sl.vm101.net/statistics/V1g54
sl.vm105.net/V1g54
sl.vm105.net/statistics/V1g54
sl.okwebtour.com/V1g54
sl.okwebtour.com/statistics/V1g54
#9
ทัวร์ญี่ปุ่นคุณภาพ นำทาง เดินทางปลอดภัย ราคาประหยัด ทัวร์ญี่ปุ่นคุณภาพ มีไกด์ดูแล ที่พัก บังกะโล ทัวร์ญี่ปุ่นคุณภาพ สบายสะบาย อาหารอร่อย มีบุคลากรดูแลท่านตลอดเส้นทาง ยินดีให้คำแนะนำ ทัวร์ญี่ปุ่นคุณภาพ ปี2566 -2567

sl.vm101.net/VwxlN
sl.vm101.net/statistics/VwxlN
sl.vm105.net/VwxlN
sl.vm105.net/statistics/VwxlN
sl.okwebtour.com/VwxlN
sl.okwebtour.com/statistics/VwxlN
#10
ทัวร์เกาหลีคุณภาพ พวกเราเป็นบริษัทนำเที่ยว พาท่านไปท่องเที่ยวทั้งโลก ราคาประหยัด ปี2566 -2567 ทัวร์เกาหลีคุณภาพ ทัวร์คุ้มค้าเงินที่ท่านจ่ายไป เดืนทางไม่มีอันตราย มีไกด์ดูแลตลอดเส้นทาน ทัวร์เกาหลีคุณภาพ เรามีของกินและอาหารว่างตลอดการเดินทาง ทัวร์เกาหลีคุณภาพ เราจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยวแบบส่วนตัว รับทำ วีซ่า ทุกประเทศ

sl.vm101.net/NBZjN
sl.vm101.net/statistics/NBZjN
sl.vm105.net/NBZjN
sl.vm105.net/statistics/NBZjN
sl.okwebtour.com/NBZjN
sl.okwebtour.com/statistics/NBZjN
#11
ทัวร์เกาหลีคุณภาพ พาเที่ยว เดินทางไม่เป็นอันตราย ราคาย่อมเยา ทัวร์เกาหลีคุณภาพ มีไกด์ดูแล บ้านพัก เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ทัวร์เกาหลีคุณภาพ สะดวกสะบาย อาหารอร่อย มีพนักงานดูแลท่านตลอดเส้นทาง ยินดีให้คำปรึกษา ทัวร์เกาหลีคุณภาพ ปี2566 -2567

sl.vm101.net/4OXbe
sl.vm101.net/statistics/4OXbe
sl.vm105.net/4OXbe
sl.vm105.net/statistics/4OXbe
sl.okwebtour.com/4OXbe
sl.okwebtour.com/statistics/4OXbe
#12
     บริษัท เอซี ไดรฟ์ จำกัด มีสาเหตุจากการรวมตัวของวิศวกรผู้มีประสบการณ์ทั้งด้านงานขาย งานบริการหลังการขาย งานซ่อมแซมและงานรักษา Softstart Danfoss อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ หรือ Variable Speed Drive (VSD)ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์ Softstart Danfoss https://www.acdrive.co.th

     ซึ่งได้รับการตั้งให้เป็นผู้แทนจัดจำหน่าย แล้วก็ Service Partner ของอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD) แบรนด์ Danfoss/Vacon อย่างเป็นทางการ

     พร้อมกับมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานออกแบบรวมทั้งผลิตตู้กระแสไฟฟ้า ได้แก่ MDB,MCC,ตู้ Starter และก็ตู้ Control ในต้นแบบ ต่างๆ และมีรายการสินค้าและบริการ ติดตามในเว็บไซต์ https://www.acdrive.co.th และ https://www.facebook.com/people/AC-DRIVE/100057200870447/

     เกี่ยวกับ บริษัท เอซี ไดรฟ์ https://www.acdrive.co.th/about

     สินค้า บริษัท เอซี ไดรฟ์ มีจำหน่าย https://www.acdrive.co.th/products 

     งานบริการ บริษัท เอซี ไดรฟ์ https://www.acdrive.co.th/services

     ท่านที่สนใจติดต่อมาและสอบถามถึงที่เหมาะ คุณอำนาจ 087-3305949 และ คุณชัยวัฒน์ 081-3983999
 


ขอบคุณสำหรับที่มา บทความ Softstart Danfoss https://www.acdrive.co.th
Tags : Inverter Vacon
#13
ทัวร์เกาหลีคุณภาพ นำเที่ยว เดินทางปลอดภัย ราคาประหยัด ทัวร์เกาหลีคุณภาพ มีไกด์ดูแล บ้านพัก โฮเต็ล ทัวร์เกาหลีคุณภาพ สะดวกสะบาย อาหารอร่อย มีบุคลากรดูแลท่านตลอดทาง ยินดีให้คำปรึกษา ทัวร์เกาหลีคุณภาพ ปี2566 -2567

sl.vm101.net/VbAme
sl.vm101.net/statistics/VbAme
sl.vm105.net/VbAme
sl.vm105.net/statistics/VbAme
sl.okwebtour.com/VbAme
sl.okwebtour.com/statistics/VbAme
#14
เสริมหน้าอก เทคนิคเลเซอร์ คลินิก เป็นสถานพยาบาลเวชศาสตร์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ตกแต่ง ที่ได้รับ เสริมหน้าอก เทคนิคเลเซอร์ การรับรองประสิทธิภาพให้เป็นคลินิกที่ได้มาตรฐานทางด้านการแพทย์ เสริมหน้าอก เทคนิคเลเซอร์ ที่มีห้องผ่าตัดขนาดใหญ่เทียบเท่าโรงพยาบาลโดยกระทรวงสาธารณสุข เปิดให้บริการด้านศัลยกรรมตกแต่งโดยหมอ จบบอร์ดเฉพาะทาง รวมทั้ง เสริมความงาม ด้านผิวพรรณ ภายใต้การดูแลโดย พันตรีแพทย์ ธีรภัทร์ ดวงใจประสาท อาจารย์หมอ เสริมหน้าอก เทคนิคเลเซอร์ เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง มีความตั้งใจให้บริการทุกคน

shorturl.asia/zIvgb
shorturl.asia/statistics/zIvgb
#15
เสริมหน้าอก เทคนิคเลเซอร์ คลินิก เป็นคลินิกเวชศาสตร์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ตกแต่ง ที่ได้รับ เสริมหน้าอก เทคนิคเลเซอร์ การยืนยันประสิทธิภาพให้เป็นสถานพยาบาลที่ตามมาตรฐานทางการแพทย์ เสริมหน้าอก เทคนิคเลเซอร์ ที่มีห้องผ่าตัดขนาดใหญ่เทียบเท่าโรงพยาบาลโดยกระทรวงสาธารณสุข เปิดให้บริการด้านศัลยกรรมตกแต่งโดยหมอ จบกระดานเฉพาะทาง แล้วก็ เสริมความงาม ด้านผิวพรรณ ภายใต้การดูแลโดย พันตรีนายแพทย์ ธีรภัทร์ หัวใจประสาท คุณครูแพทย์ เสริมหน้าอก เทคนิคเลเซอร์ เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง มีความตั้งใจให้บริการทุกคน

shorturl.asia/9EbYB
shorturl.asia/statistics/9EbYB
shorturl.at/gPQU4
shorturl.at/url-total-clicks.php?u=shorturl.at/gPQU4
#16
ฉีดไขมันหน้า คลินิก เป็นสถานพยาบาลเวชกรรมเฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ตกแต่ง ที่ได้รับ ฉีดไขมันหน้า การรับรองคุณภาพให้เป็นสถานพยาบาลที่ตามมาตรฐานทางการแพทย์ ฉีดไขมันหน้า ที่มีห้องผ่าตัดขนาดใหญ่เท่ากันโรงหมอโดยกระทรวงสาธารณสุข เปิดให้บริการด้านศัลยกรรมตกแต่งโดยแพทย์ จบบอร์ดเฉพาะทาง และก็ เสริมความสวยสดงดงาม ด้านผิวพรรณ ภายใต้การดูแลโดย พันตรีหมอ ธีรภัทร์ จิตใจประสาท อาจารย์แพทย์ ฉีดไขมันหน้า เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง มีความตั้งใจให้บริการทุกท่าน

shorturl.asia/WFXxp
shorturl.asia/statistics/WFXxp
shorturl.at/hkuN6
shorturl.at/url-total-clicks.php?u=shorturl.at/hkuN6
#17
"New Strategic Analysis and Implementation: Driving Business Excellence"
"การวิเคราะห์กลยุทธ์ในยุคใหม่เพื่อนำไปใช้ให้เกิดความเป็นเลิศทางธุรกิจ"
วิทยากร : อาจารย์ศุภกร บุญเจือ (อ.โทนี่)
Certified Silva Method Instructor in Thailand
มีประสบการณ์ในการทำงานกับบริษัทข้ามชาติอย่างเช่น IBM , Schneider Electric , Huawei Technologies,
Veeam software , Zendesk, Infobip เป็นระยะเวลา 20 ปี ในตำแหน่งพนักงานขาย และผู้บริหารด้านการขายวัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
• เข้าใจถึงความสำคัญของการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนความเป็นเลิศทางธุรกิจ
• เรียนรู้กรอบการทำงานและเครื่องมือสำคัญสำหรับการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ทั้งปัจจัยภายใน และภายนอกองค์กร
• พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีหลักการเพื่อประเมินกลยุทธ์ทางธุรกิจ
• ให้ผู้เรียนได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเทคนิคการนำกลยุทธ์ไปใช้อย่างมีประสิทธิผล
• เข้าใจถึงกระบวนการ และการใช้งาน AI (Artificial Intelligence) เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ธุรกิจ
• วิทยากรให้ตัวอย่าง กรณีศึกษาจริงของธุรกิจที่ล้มเหลว และประสบความสำเร็จในเรื่องการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์
• วิทยากรให้ตัวอย่างแผนธุรกิจ (business plan) เพื่อใช้สำหรับวิเคราะห์กลยุทธ์ทางธุรกิจ
• ให้ผู้เรียนได้ฝึกเขียนแผนธุรกิจตามการเรียนรู้ในหลักสูตร และออกมานำเสนอ
• ใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ และการนำไปปฏิบัติกับสถานการณ์ทางธุรกิจในโลกแห่งความเป็นจริง
• ได้รู้วิธีการติดตามผล และประเมินการใช้งานของกลยุทธ์ จากดัชนีชี้วัด (KPI)
• มีการให้การบ้าน Assignment หลังจบการเรียนเพื่อจะวัดผลได้ว่าผู้เรียนเข้าใจเนื้อหา และจะนำไปปฎิบัติได้อย่างไรบ้างรวมถึงการทำ follow up class หนึ่งครั้งหลังจากจบการฝึกอบรมเนื้อหาไปด้วยเนื้อหาของการฝึกอบรม
Day1
เกริ่นนำ ภาพรวมของการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์และบทบาทในการขับเคลื่อนความเป็นเลิศทางธุรกิจ ความสำคัญของการนำกลยุทธ์ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร อธิบายถึง Model 4 ขั้นตอน กระบวนการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ กระบวนการวางแผน การนำไปใช้ การติดตาม และประเมินผลบทที่ 1: Strategic Analysis การวิเคราะห์กลยุทธ์
• ภาพรวมของการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์และความสำคัญในธุรกิจ
• การวิเคราะห์ภายในและภายนอก: SWOT , Five Forces ของ Porter
• การระบุประเด็น และโอกาสเชิงกลยุทธ์ โดยการใช้งาน AI (Artificial Intelligence) เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ธุรกิจ
• ตัวอย่างของการวิเคราะห์กลยุทธ์จากบริษัทระดับโลก
• Brainstorm and Workshop การวิเคราะห์ภายในและภายนอกบทที่ 2: Strategic Planning การวางแผนกลยุทธ์
• การกำหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
• ปัญหาที่พบบ่อยสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และความท้าทายที่มักจะเจอ
• โครงสร้างของการเขียนแผนธุรกิจ (business plan)
• ตัวอย่างของการแผนธุรกิจจากบริษัทในไทย และบริษัทระดับโลก
• Workshop and Role Play การนำเสนอแผนธุรกิจเบื้องต้นบทที่ 3: Strategy Implementation การนำกลยุทธ์ไปใช้
• การแปลงแผนกลยุทธ์ให้เป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้
• ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญในการดำเนินกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิผล
• การจัดทรัพยากร และความสามารถขององค์กรให้สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
• กรณีศึกษาของการนำแผนกลยุทธ์ไปใช้
• Brainstorm and Workshop การนำไปใช้ และวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จบทที่ 4: Monitoring and Evaluation การติดตาม และการวัดผลแผนกลยุทธ์
• ติดตามผลการดำเนินงาน และความก้าวหน้าของแผนกลยุทธ์
• การประเมินประสิทธิผลของแผนกลยุทธ์ที่นำไปใช้ โดยใช้ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) และตัวชี้วัด
• ทำการปรับเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์ตามคำติชม และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
• กรณีศึกษาของการนำแผนกลยุทธ์ไปใช้
• Workshop and Role Play การประเมินประสิทธิผลของแผนกลยุทธ์ที่นำไปใช้ทบทวนเนื้อหาทั้งหมด ให้การบ้าน assignment เพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์เพื่อนำเสนอแ ละการอภิปรายผลการวิเคราะห์วันที่จะมีการ follow up training ครั้งต่อไปDay2: (แนะนำว่าควรจัดหลังวันที่ 1 ภายใน 30 วัน)
การทบทวนเนื้อหา และการ Follow up viz online meeting
• การติดตามการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาของผู้เรียนหลังจากฝึกอบรม
• ทบทวนเนื้อหา 4 ขั้นตอนการวิเคราะห์ทางกลยุทธ์ และการนำไปใช้
• ยกกรณีศึกษา ตัวอย่าง จากผู้เรียนหลังจากนำไปปฎิบัติจริงแล้ว
• ถาม ตอบ และพูดคุยถึงแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
• หลักปฏิบัติหลังจากนี้เพื่อปรับปรุง พัฒนาตัวเองตลอดเวลา
 รูปแบบการเรียนรู้
• 40% วิทยากรนำเสนอ และยกตัวอย่าง กรณีศึกษา
• 60% กิจกรรมการเรียนรู้ เช่น Group workshop, Brainstorm and Role playระยะเวลาฝึกอบรม
วันที่หนึ่ง ฝึกอบรม 1 วัน On-site (09.00 - 16.00 น.)
เบรกเช้า : 10.30 - 10.45 น. พักกลางวัน : 12.00-13.00 น. เบรกบ่าย : 14.30-14.45 น.
วันที่สอง Follow up via online meeting 2 hours ควรจัดหลังวันที่สอง ภายใน 30 วันรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
#18
แก้ไขหน้าอก คลินิก เป็นคลินิกเวชศาสตร์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ตกแต่ง ที่ได้รับ แก้ไขหน้าอก การยืนยันคุณภาพให้เป็นคลินิกที่ได้มาตรฐานด้านการแพทย์ แก้ไขหน้าอก ที่มีห้องผ่าตัดขนาดใหญ่เสมอกันโรงพยาบาลโดยกระทรวงสาธารณสุข เปิดให้บริการด้านศัลยกรรมตกแต่งโดยหมอ จบบอร์ดเฉพาะทาง และ เสริมความสวยสดงดงาม ด้านผิวพรรณ ภายใต้การดูแลโดย พันตรีแพทย์ ธีรภัทร์ จิตใจประสาท คุณครูหมอ แก้ไขหน้าอก เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง มีความมุ่งมั่นให้บริการทุกคน

shorturl.asia/x0dHo
shorturl.asia/statistics/x0dHo
shorturl.at/ipDFW
shorturl.at/url-total-clicks.php?u=shorturl.at/ipDFW
#19
พายเรือคายัคกระบี่ เราเป็นบริษัทนำเที่ยว พาท่านไปท่องเที่ยวทั่วทั้งโลก ราคาย่อมเยา ปี2566 -2567 พายเรือคายัคกระบี่ ทัวร์คุ้มค้าเงินที่ท่านจ่ายไป เดืนทางไม่มีอันตราย มีไกด์ดูแลตลอดเส้นทาน พายเรือคายัคกระบี่ เรามีของกินและก็ของหวานตลอดการเดินทาง พายเรือคายัคกระบี่ พวกเราจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยวแบบส่วนตัว รับทำ วีซ่า ทุกประเทศ

shorturl.asia/YHMUF
shorturl.asia/statistics/YHMUF
shorturl.at/lvHKL
shorturl.at/url-total-clicks.php?u=shorturl.at/lvHKL
sl.vm101.net/N2ZYN
sl.vm101.net/statistics/N2ZYN
sl.vm105.net/N2ZYN
sl.vm105.net/statistics/N2ZYN
sl.okwebtour.com/N2ZYN
sl.okwebtour.com/statistics/N2ZYN
#20
ตัดถุงใต้ตา แผลขอบตาล่าง คลินิก เป็นคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ตกแต่ง ที่ได้รับ ตัดถุงใต้ตา แผลขอบตาล่าง การรับรองประสิทธิภาพให้เป็นสถานพยาบาลที่ตามมาตรฐานทางการแพทย์ ตัดถุงใต้ตา แผลขอบตาล่าง ที่มีห้องผ่าตัดขนาดใหญ่เท่ากันโรงหมอโดยกระทรวงสาธารณสุข เปิดให้บริการด้านศัลยกรรมตกแต่งโดยหมอ จบบอร์ดเฉพาะทาง และ เสริมความสวย ด้านผิวพรรณ ภายใต้การดูแลโดย พันตรีแพทย์ ธีรภัทร์ ใจประสาท อาจารย์หมอ ตัดถุงใต้ตา แผลขอบตาล่าง เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง มีความตั้งอกตั้งใจให้บริการทุกคน

shorturl.asia/D5Wp7
shorturl.asia/statistics/D5Wp7
shorturl.at/agjrW
shorturl.at/url-total-clicks.php?u=shorturl.at/agjrW